Covid-19
Covid-19

Covid-19

Vuoden 2020 alkupuolella tunnistettu uusi koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion oireita. Oireita voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli. Hoidamme hengitystieoireisia potilaita Flunssaklinikoillamme sekä etävastaanotolla.

Maahantulo Suomeen ja rajatarkastus

Maahantulossa rajatarkastusviranomainen eli Rajavartiolaitos, poliisi tai Tulli suorittaa rajatarkastuksen. Rajatarkastuksessa viranomainen päättää, pääseekö matkustaja maahan.

Rajatarkastuksessa viranomainen tarkastaa matkustukseen liittyviä asiakirjoja, kuten passin tai henkilötodistuksen. Viranomaiset voivat tarkistaa lisäksi terveydentilaan liittyviä asiakirjoja kuten 

 • rokotustodistuksen
 • parantumistodistuksen tai
 • testitodistuksen.

Maahantulon edellytykset 

Rajavartiolaitos ohjeistaa, että EU- ja Schengen-alueen ulkopuolisessa liikenteessä ulkomaalaisten maahantulon edellytyksenä ovat 

 • todistus täydestä hyväksytystä covid-19-rokotussarjasta tai
 • todistus sairastetusta covid-19-taudista ja yhdestä hyväksyttävästä covid-19-rokotteesta tai 
 • EU:n digitaalinen koronatodistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista.

Nämä edellytykset koskevat vuonna 2006 tai sitä ennen syntyneitä. 

Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske 

 • Suomen kansalaisia
 • pysyvästi Suomessa asuvia tai
 • välttämättömien syiden vuoksi matkustavia henkilöitä. 

Huomaa, että kaikkia koskevat kuitenkin voimassa olevat tartuntatautilain mukaiset terveysturvallisuustoimet maahan saapumisen jälkeen. Vaatimukset koskevat myös Suomen kansalaisia, Suomessa pysyvästi asuvia ja välttämättömillä syillä matkustavia. Vaatimuksiin voivat kuulua esimerkiksi terveystarkastukset tai koronatestaukset.

Rajavartiolaitos neuvoo kansalaisia rajanylitysliikenteestä puhelimitse ja sähköpostitse.

Palvelua on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi arkisin klo 8−16 numerossa 0295 420 100. Kysymyksiä voi myös lähettää sähköpostilla osoitteeseen rajavartiolaitos(at)raja.fi.

Valtioneuvosto päättää Suomen sisä- ja ulkorajojen valvonnasta sekä maahantulon rajoituksista. Maahantulon rajoituksia on kiristetty, jotta koronavirusepidemia ja uudet virusmuunnokset eivät pääsisi leviämään.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on aina oikeus palata Suomeen. Muiden kuin Suomen kansalaisten ja Suomessa vakituisesti asuvien ulkomaalaisten kohdalla rajatarkastusviranomaiset voivat arvioida, täyttyvätkö maahantulon edellytykset, jos matkustajalta puuttuu koronavirukseen liittyvä todistus.

Terveysturvallisuustoimet rajatarkastuksen jälkeen

Terveysturvallisuustoimet tarkoittavat esimerkiksi koronatestejä, terveystarkastuksia ja muita toimenpiteitä, jotka koskevat matkustajaa rajatarkastuksen jälkeen. Ne siis koskevat henkilöitä, jotka ovat päässeet maahan.

Terveysturvallisuustoimet perustuvat tartuntatautilakiin ja aluehallintovirastojen määräyksiin. Ne koskevat lähes kaikkia matkustajia kansallisuudesta riippumatta, siis myös suomalaisia.
Keitä maahantulon yhteydessä tehtävät terveysturvallisuustoimet eivät koske?

Terveysturvallisuustoimiin voivat kuulua esimerkiksi 

 • todistusten näyttäminen
 • koronatestit
 • terveystarkastus
 • yhteystietojen kerääminen
 • karanteeni.

Terveysturvallisuustoimet ovat voimassa riippumatta siitä, mitä matkustajilta vaaditaan rajatarkastuksessa.

Terveysturvallisuustoimista vastaavat sen kunnan viranomaiset, jossa maahantulopiste sijaitsee. He myös ohjeistavat maahan saapuvia.

Alla kerromme tällä hetkellä voimassa olevista terveysturvallisuustoimista.

Todistukset

Koronatodistuksen avulla matkustaminen on kaikkein helpointa ja sujuvinta. Jos sinulla on todistus täydestä rokotussarjasta* tai sairastetusta koronataudista, vältät koronatestit rajalla.

Tartuntatautilain mukaiset koronatodistukset kaikilta vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneiltä henkilöiltä:

 • rokotustodistus, täysi rokotussarja* eli yleensä kaksi rokotusannosta tai
 • parantumistodistus, alle 6 kuukautta sitten sairastettu COVID-19 tai
 • testitodistus, aikaisintaan 72 h ennen maahan saapumista otettu testi ja siitä negatiivinen tulos. Maahantulopisteen terveysviranomaiset päättävät, mitkä ennen maahantuloa otettujen koronavirustestien testityypit hyväksytään. THL suosittelee maahantulon yhteydessä hyväksyttäviksi testityypeiksi PCR- ja antigeenitestejä. 

*täyden rokotussarjan antama todistus on voimassa 9 kuukautta. Sen jälkeen edellytetään tehosterokotusta. Tehosterokotteen jälkeen todistus on voimassa toistaiseksi.

Huomioithan, että nämä vaatimukset ovat eri asia kuin maahantulon edellytykset. 
Maahantulon edellytykset

Todistuksen voi korvata koronatestillä. 

 • Jos siis sinulla ei ole mitään yllä mainituista todistuksista, sinun pitää osallistua koronatestiin maahantulopisteellä. Sinun pitää osallistua myös toiseen koronatestiin 3−5 vuorokauden aikana Suomeen saapumisesta. 
 • Jos sinulla on vain aikaisintaan 72 h ennen maahan saapumista otettu testi, sinun pitää osallistua myös toiseen koronatestiin 3−5 vuorokauden aikana Suomeen saapumisesta. 
 • Jos sinulla on todistus yhdestä rokotuksesta, sinun pitää osallistua myös toiseen koronatestiin 3−5 vuorokauden aikana Suomeen saapumisesta. 
  Koronatesti 3−5 vuorokautta Suomeen saapumisen jälkeen

EU:n digitaaliset koronatodistukset helpottavat todistusten tarkistamista. Suomessa asuvat saavat EU:n koronatodistuksen Omakannasta. 
Koronatodistus (Omakanta)

Jos sinulla ei ole EU:n koronatodistusta, lue lisätietoa luotettavasta todistuksesta tämän sivun Matkustamisesta kysyttyä -otsikon alta.
Matkustamisesta kysyttyä

Suosittelemme, että kaikki kuljetusyhtiöt ja varustamot edellyttävät kaikilta Suomeen tulevilta matkustajilta jonkin tässä osiossa mainituista todistuksista.
THL:n suositus kaikille Suomeen liikennöiville kuljetusyhtiöille 10.6.2021 (pdf 51 kt)

Suosittelemme, että kaikki maahan saapuneet tekisivät kotitestin, jos heitä ei ole testattu maahantulon yhteydessä. Kotitestillä ei voi kuitenkaan korvata edellä mainittuja tartuntatautilain mukaisia testejä.
Milloin suositellaan koronaviruksen kotitestiä matkan jälkeen?

Koronatesti maahantulon yhteydessä

Koronatestin tarve riippuu siitä, mitä todistuksia maahantulijalla on.

Koronatestiin ei tarvitse osallistua, jos on jokin seuraavista todistuksista:

Jos sinulla ei ole mitään yllä mainituista todistuksista, sinun pitää osallistua koronavirustestiin maahantulopisteellä. Sinun pitää osallistua myös toiseen koronatestiin 3−5 vuorokauden aikana Suomeen saapumisesta.

Suosittelemme myös Finentry-palvelun käyttöä ennen maahan saapumista. Palvelun avulla voit esimerkiksi varata aikoja testiin Suomessa. Palvelun käyttö, sen avulla tehty varaus koronavirustestiin ja itse testi on maksuton.
FINENTRY-palvelu

Jos saavut Suomeen Lapin kautta, voit käyttää myös Laplandentry-järjestelmää.
Laplandentry (Lapin sairaanhoitopiiri)

Voit myös katsoa oman oleskelu- tai kotikuntasi verkkosivuilta, miten voit varata ajan pakolliseen koronatestiin ja missä testejä tehdään. Jos et asu Suomessa, voit saada ohjeet rajanylityspaikalla tai henkilöltä, joka ottaa sinuun myöhemmin yhteyttä. Julkisen terveydenhuollon testauspaikoissa testi on maksuton.

Maahantuloon liittyvä koronatesti voidaan järjestää myös kunnassa, jossa matkustaja oleskelee tai asuu. Käytännöt testauksesta vaihtelevat.

Koronatesti 3−5 vuorokautta Suomeen saapumisen jälkeen

Joissakin tapauksissa koronatestiin täytyy osallistua joitakin päiviä Suomeen saapumisen jälkeen.

Myöhempään koronatestiin täytyy osallistua, jos matkustajalla on maahan tullessaan vain jompikumpi näistä todistuksista, mutta ei todistusta rokotteista tai koronataudista:

 • todistus negatiivisesta tuloksesta koronavirustestissä. Testi on otettu enintään 72 tuntia ennen Suomeen saapumista.
 • todistus koronarokotussarjan ensimmäisestä rokoteannoksesta. Rokoteannos on saatu vähintään 14 vuorokautta ennen saapumista.

Koronatestiin täytyy osallistua 3−5 vuorokauden eli aikaisintaan 72 ja viimeistään 120 tunnin aikana Suomeen saapumisesta.

Terveysviranomaiset voivat pyytää sinulta yhteystietosi, jos sinun pitää mennä koronatestiin 3−5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisesta. Näin oleskelu- tai asuinkuntasi tartuntatautilääkäri voi seurata, että olet käynyt testissä ja tietojasi voidaan käyttää tartunnanjäljityksessä. Yhteystietojen antaminen on pakollista.

Kun matkustat rajanylityspaikalta kotiin tai majapaikkaasi ja sinun edellytetään käyvän 3−5 vuorokauden kuluttua koronatestissä, käytä ensisijaisesti omaa autoa tai taksia. Jos sinun on pakko liikkua julkisella kulkuvälineellä, muista pitää etäisyyttä muihin ihmisiin, käyttää kasvomaskia ja huolehtia käsihygieniasta.

Jos testiä ei voi tehdä maahantulopisteellä

Jos koronavirustestiä ei voida järjestää maahantulopisteellä, sinun pitää hakeutua itse kahteen testiin:

 • ensimmäiseen testiin 24 tunnin sisällä maahan tulemisesta 
 • toiseen testiin 72−120 tunnin (3−5 vuorokauden) kuluessa maahan tulemisesta. 

Huomaathan, että kaikki maahantulon yhteydessä Suomessa tehtävät koronatestit ovat pakollisia tartuntatautilain väliaikaisten sääntöjen mukaan. Vaikka et saisi erillistä kutsua, sinun on mentävä testeihin. Testit ovat maksuttomia. Jos täysi-ikäinen maahantulija kieltäytyy pakollisesta koronatestistä, voi rangaistuksena olla sakkoa.

Milloin suositellaan koronaviruksen kotitestiä matkan jälkeen?

Suosittelemme, että kaikki ulkomailta Suomeen saapuvat matkustajat tekisivät koronan kotitestin maahan saapumisen jälkeen, jos heitä ei ole testattu maahantulon yhteydessä. Kotitestejä voi ostaa kaupoista ja apteekeista.

Kotitestin tekeminen on vapaaehtoista. Niiden avulla toivotaan löydettävän tartuntoja, jotka muuten jäisivät toteamatta. Kotitestillä ei kuitenkaan voi korvata tartuntatautilain mukaisia pakollisia maahantuloon liittyviä koronatestejä.

Koronavirukset kotitestit

Terveystarkastus

Aluehallintovirasto voi päättää tartuntatautilain 16 § nojalla, että terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista. Tällä hetkellä ei ole voimassa määräyksiä pakollisista terveystarkastuksista.

Otathan huomioon, että tartuntatautilääkärin yksilöllisen arvion mukaan sinut voidaan määrätä terveystarkastukseen, eristykseen tai karanteeniin riippumatta siitä, mistä maasta olet tulossa tai minkä ikäinen olet, jos se on koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä. Lisäksi aluehallintovirastot voivat määrätä terveystarkastukset pakollisiksi kaikille matkustajille (tartuntatautilaki 2016/1227).

Keitä maahantulon yhteydessä tehtävät terveysturvallisuustoimet eivät koske?

On joitakin ryhmiä, joita maahantulon yhteydessä tehtävät terveysturvallisuustoimet eivät koske.

Huomioi kuitenkin, että aluehallintovirasto tai tartuntatautilääkäri voi määrätä pakollisen terveystarkastuksen koskemaan kaikkia matkustajia.

Tartuntatautilain väliaikaisten sääntöjen mukaan seuraavien ihmisten ei tarvitse esittää todistuksia tai osallistua koronavirustestiin maahantulopisteellä:

 • Vuonna 2007 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret.
 • Henkilökohtaista koskemattomuutta nauttivat ulkovaltojen edustustojen tai kansainvälisten valtioidenvälisten järjestöjen jäsenet, heidän perheenjäsenensä ja muualle kuin Suomeen akkreditoitujen diplomaatti- tai virkapassin haltijat heidän kulkiessaan Suomen kautta virkapaikalleen tai kotimaahansa.
 • Kuljetus- tai logistiikka-alalla toimivat matkustaja- tai tavaraliikenteen kuljettajat, alusten, ilma-alusten tai junien miehistöt heidän työtehtävissään ja vaihtomiehistöt heidän siirtyessään työtehtäviin.
 • Henkilöt, joiden maahantulon peruste on äkillisen terveyttä tai turvallisuutta uhkaavan yhteiskunnan infrastruktuuriin kohdistuvan vaaran torjunta.
 • Lentoliikenteessä matkustavat, kun he eivät poistu lentoasemalta.
 • Suomen ja Norjan rajalla toimivat tulliviranomaiset välttämättömissä virkatehtävissä.
 • Saamelaiset, jotka harjoittavat elinkeinoaan tai kulttuuriaan saamelaisten kotiseutualueella. 

Tartuntatautilain väliaikaisten sääntöjen mukaan muiden tulijoiden tulee osallistua terveysturvallisuustoimenpiteisiin maahantulon yhteydessä.

Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (Finlex)
Tartuntatautilaki (Finlex)

Milloin suositellaan vapaaehtoista kontaktien välttämistä muihin ihmisiin? 

Suosittelemme vahvasti, että vältät kontakteja, kunnes olet saanut negatiivisen tuloksen 3−5 vuorokautta (72−120 tuntia) maahan saapumisen jälkeen tehdystä testistä.

Suositus välttää kontakteja koskee myös aikuisten kanssa matkalta palaavia vuonna 2007 ja sen jälkeen syntyneitä maahantulijoita silloin, kun aikuisten on lain mukaan osallistuttava koronatesteihin maahantulon yhteydessä. Jos aikuisilta ei vaadita koronatestejä, ei kontaktien välttämisen suositus koske heitä tai mukana matkustavia lapsia.

Suosittelemme että vältät kontakteja muihin kuin samassa asunnossa tai majapaikassa asuviin ihmisiin. Kontaktien välttäminen on vapaaehtoista. Se on kuitenkin erityisen tärkeää, jotta koronavirus ei pääsisi leviämään. 

 • Suosittelemme vahvasti, että pysyt sisällä, etkä käytä julkisia liikennevälineitä, mene työpaikallesi, kauppaan, harrastuksiin tai muualle kodin ulkopuolelle. Sinun kannattaa sopia työnantajasi kanssa, miten toimit, jotta voit välttää kontakteja.
 • Suosittelemme, että aikuisten kanssa matkalla olleet lapset eivät mene varhaiskasvatukseen, esiopetukseen tai kouluun ennen kuin matkalla olleet perheen aikuiset ovat saaneet negatiivisen tuloksen kaikista heiltä vaadituista maahan saapumiseen liittyvistä koronatesteistä.
 • Jos olet tekemisissä muiden ihmisten kanssa, pidä riittävä turvaväli ja käytä kasvomaskia ajantasaisten suositusten mukaisesti. Noudata muutenkin terveysviranomaisten antamia ohjeita.

Suosituksesta huolimatta voit hoitaa välttämättömiä asioita, kuten käydä lääkärissä. Muista silloinkin pitää riittävä turvaväli ja käyttää kasvomaskia. 

Matkustussuositukset Suomesta lähteville matkustajille

Nopeat muutokset COVID-19-epidemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia. Tästä syystä suosittelemme kaikille ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä.

Kahden annoksen perussarjan lisäksi kolmatta rokoteannosta suositellaan erityisesti 60 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Myös alle 60-vuotiaille tarjotaan mahdollisuutta kolmansiin annoksiin. Suositus koskee kaikkia niitä matkustajia, joilla on mahdollisuus saada koronarokotus Suomessa.

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronavirusrokotteet suojaavat hyvin koronavirustaudilta ja erityisen hyvin sen vakavilta muodoilta. Rokotteet vähentävät infektioiden määrää ja tartuttavuutta. Omikronvarianttia vastaan rokotteiden teho on jonkin verran heikompi kuin aiempia variantteja vastaan.

Jos suunnittelet matkaa ulkomaille, ota huomioon, että maat voivat rajoittaa maahantuloa. Tarkista ajantasaiset maahantulo- ja karanteenimääräykset ennen matkaa kohdemaasi viranomaisilta, esimerkiksi kyseisen maan lähimmästä edustustosta.

Pohtiaksesi koronaviruksen kannalta matkustamiseen liittyvää riskiä, voit tutkia koronan ilmaantuvuuslukuja Euroopan tautiviraston sivuilta. THL ei tällä hetkellä pidä yllä erillistä taulukkoa ilmaantuvuusluvuista. 
COVID-19 Situation Dashboard (ECDC)

Sinun kannattaa myös selvittää etukäteen, vaaditaanko maahan tulevilta matkailijoilta negatiivinen koronatestitulos. Joissain maissa vaaditaan esimerkiksi negatiivinen tulos PCR-testistä tai antigeeninosoitustestistä. Joissain maissa vaaditaan lisäksi myös negatiivinen IgM-vasta-ainetestitulos. 

Kun palaat Suomeen, sinun voi olla pakollista osallistua terveysturvallisuuteen liittyviin toimenpiteisiin, joita voivat olla terveystarkastukset, todistusten tarkastaminen tai yksi tai kaksi koronatestiä.
Terveysturvallisuustoimet rajatarkastuksen jälkeen

Suosituksemme mukaan sinun voi olla myös tarpeen välttää vapaaehtoisesti kontakteja, kunnes saat negatiivisen tuloksen maahantulopisteellä tai myöhemmin otetusta koronavirustestistä.

THL.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.