Pohjoismaiden ja Baltian maiden matka kestävän kehityksen tavoitteisiin sukupuolten tasa-arvon lähestymistavan avulla
Pohjoismaiden ja Baltian maiden matka kestävän kehityksen tavoitteisiin sukupuolten tasa-arvon lähestymistavan avulla

Pohjoismaiden ja Baltian maiden matka kestävän kehityksen tavoitteisiin sukupuolten tasa-arvon lähestymistavan avulla

Hanke lisää lasten / nuorten tietämystä Agenda 2030:sta  ja vahvistaa nuorten roolia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa parantamalla heidän sosiaalisia taitojaan ja aktiivinen osallistuminen paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Nuoret luovat verkostossa muutoksen tekijät.

Projektin eri ryhmiin kuuluvat seuraavat ikäryhmät 15+ vuotiaat.

Projektin aktiviteetit tapahtuvat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa

Tavoitteet:

– YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien vaikeiden ongelmien ratkaisemiseksi, kannustetaan innovaatioita ja kestävyyttä välineenä ja kehitetään niihin ratkaisuja sukupuolten tasa-arvon lähestymistavan avulla.

– Lisätään viestintää Pohjoismaissa ja Baltian ja Pohjois-Venäjän kanssa kehittämällä ja parannetummalla uusia informaatio- / koulutusresursseja (verkko, lyhyet videotunnit ja työkalupakki).

– Kestävän kehityksen tavoitteista.

– Tunnustaa kulttuurirajojen ylittävän yhteistyön edut, kun meillä on yhteiset tavoitteet ja yhteinen tulevaisuus.

Käytännön projektitulokset:

  • Koulutustyökalupakki ja verkkoresurssi
  • Koulutustyökalupaketti perustuu asiantuntijoiden ja nuorten tapaamisiin ja myös koulutustilaisuuksien tuloksiin.
  • Työkalupaketin tarkoituksena on löytää ja jakaa hyviä käytäntöjä YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen edistämiseksi sukupuolten tasa-arvon yhteydessä. Työkalupakettia käytetään ja jaetaan kohderyhmälle, opettajille, nuorisotyöntekijöille, kouluttajille, kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja asiantuntijoille, kun projekti on valmis jokapäiväisessä elämässä. Työkalupakki sisältää käsikirjan kestävän kehityksen tavoitteista ja nuorten kanssa työskentelevien aikuisten sukupuolten tasa-arvosta sekä lyhytelokuvia.
  • Verkkoresurssien kehittämistä johtaa suomalainen pääkumppani, mutta kehityksen on tarkoitus tapahtua kaikkien kumppaneiden ja etenkin Pohjoismaiden (erityisesti haavoittuvien nuorten ryhmien), Pohjoismaiden sekä Baltian ja Venäjän edustajien täysimääräisellä osallistumisella.
  • Verkkolähde sisältää Pohjoismaiden viralliset kielet: suomi, ruotsi, tanska ja englanti.

Odotetut projektin tulokset:

  • Lapset ja nuoret oppivat, miten YK:n kestävän kehityksen tavoite voidaan saavuttaa paikallisella ja kansainvälisellä tasolla ja miten he voivat osallistua YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 toimeenpanoon ja kuvaavat heidän rooliaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.
  • Saavat teoreettista tietoa ja käytännön taitoja siitä, miten olemassa olevia kansainvälisiä ja alueellisia ihmisoikeus- ja koulutusvälineitä voidaan hyödyntää lasten ja nuorten politiikan valmistelussa ja toteuttamisessa.
  • Saatu uusia taitoja ja tietoja kaikkien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden aiheista ja erityisesti sukupuolten tasa-arvosta, digitaalisesta yhteiskunnasta ja hyvän hallintotavan välineistä.
  • Parantaa heidän ymmärrystään YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, paikallisen toiminnan ja maailmanlaajuisen yhteistyön merkityksestä, ihmisoikeuksista ja nuorten vaikutusmahdollisuuksista alueellisten prosessien ja kansainvälisen politiikan yhteydessä.
  • Hyödyllinen koulutusvälineistöä (lyhyet koulutuselokuvat, verkkolähteet, koulutusopas) lapsille, nuorille ja asiantuntijoille, jotka työskentelevät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eri aloilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.