Kohti osallistavaa ja kestävää Eurooppaa
Kohti osallistavaa ja kestävää Eurooppaa

Kohti osallistavaa ja kestävää Eurooppaa

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, miten tärkeää on ottaa maahanmuuttajat ja vähemmistöt täysimääräisesti mukaan kansalaisyhteiskuntaan, sekä auttaa heitä ymmärtämään ja arvostamaan erilaisten maailmankatsomusten, tapojen ja elämäntapojen normaaliutta ihmisten keskuudessa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttaja- ja vähemmistöyhteisöjä käyttämään oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan yhteiskunnassa ja vahvistaa heidän tunnettaan kuulumisesta yhteisöön, sekä paikalliseen että eurooppalaiseen.

Hankkeen toimintaan kuuluu: kuusi julkista keskustelua kumppanimaissa vähemmistöjä/maahanmuuttajia ja yhteiskuntaamme haastavista kysymyksistä; mediakampanja leimautumisen torjumisesta ja osallisuuden/integraation kohderyhmien merkityksestä; ja hankkeen keskeinen tapahtuma on aktiivisen kansalaisuuden viikko (festivaali), jonka asialista on hyvin monipuolinen.

Tavoitteena on tuoda samanaikaisesti esiin vähemmistöjen ja maahanmuuttajien osallistumista paikallisella tasolla ja laajemmassa Euroopan yhteisössä ja juhlia sitä.

Aktiivisen kansalaisuuden viikko/festivaali sisältää koulutus-, kulttuuri- ja verkostoitumistapahtumia, kuten kansainvälisen konferenssin, koulutuksia ja työpajoja, konsertteja, esityksiä, ruokaa ja kulttuurienvälisiä messuja. Yksi tärkeimmistä käytännön tuloksista on eurooppalainen raportti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tilanteesta ja heidän oikeuksistaan. Tapahtuman ympärille pyritään rakentamaan epävirallinen verkosto järjestöistä, valtion laitoksista ja aktiivisista kansalaisista, jotka työskentelevät maahanmuuttajien ja vähemmistöjen parissa paikan päällä. Kumppanijärjestöt ovat sitoutuneet saavuttamaan asetetut tavoitteet ja antamaan oman panoksensa osallistavamman ja kestävämmän Euroopan puolesta niin paikallisella, kansallisella kuin Euroopan tasolla.

Hankkeen toiminta:

28.06-01.07.2021 Hampuri, prepmeeting – 17 henkilöä.

01.07-04.07.2021 Hampuri, julkiset keskustelut (Länsi) – 35 henkilöä.

18.08-21.08.2021 Tallinna, julkiset keskustelut (itäiset) – 36 henkilöä.

16.-19.09.2021 Barcelona, Julkiset keskustelut (keskusta) – 31 henkilöä.

21-24.10.2021 Rodos, julkiset keskustelut (etelä) – 31 henkeä.

18-21.11.2021 Göteborg, julkiset keskustelut (pohjoinen) – 32 henkilöä.

12-15.03.2022 Bryssel, EU:n korkean tason keskustelut haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kanssa – 85 henkilöä.

01.05 – 09.05.2022 Tallinna, Euroopan aktiivisten kansalaisten viikko – 255 henkilöä.

Hankkeen tulokset:

Mediakampanja ja web-resurssien kehittäminen

Eurooppalainen raportti maahanmuuttajien ja vähemmistöjen tilanteesta yhteiskunnassamme ja tarvittavista muutoksista EU:n politiikoissa (julkisten keskustelujen/äänestysten tulosten ja asiantuntijoiden näkemysten perusteella) sekä käytännön ratkaisut.

Verkkoresurssi, jota olemme kutsuneet nimellä Intercultural Citizenship Network. Verkosto on tarkoitettu verkostoitumisfoorumiksi eri puolilla Eurooppaa toimiville järjestöille ja aktiivisille kansalaisille, jotka käsittelevät maahanmuuttaja- ja vähemmistökysymyksiä yhteiskunnan eri tasoilla, mutta pääasiassa niille, jotka toimivat edunvalvonnan, ihmisoikeuksien, kulttuurin tai koulutuksen alalla.

Voimaantuneet ja suvaitsevaiset Euroopan kansalaiset.

Hanketta rahoittavat Euroopan komissio Kansalaisten Eurooppa -ohjelman puitteissa ja Kansallinen kansalaisyhteiskuntasäätiö Pohjoismaiden ministerineuvoston Viron toimiston tuella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.