Vihreä, sosiaalisesti kestävä ja digitaalisesti integroitu Pohjoismaiden ja Baltian alue 2021.
Vihreä, sosiaalisesti kestävä ja digitaalisesti integroitu Pohjoismaiden ja Baltian alue 2021.

Vihreä, sosiaalisesti kestävä ja digitaalisesti integroitu Pohjoismaiden ja Baltian alue 2021.

Hankkeen päätavoitteena on edistää vihreää kasvua, kestävyyttä ja voimaannuttaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita Pohjoismaiden ja Baltian alueella saavuttamalla kestävän kehityksen tavoitteet ja alueellinen yhteistyö alueen vihreän tulevaisuuden rakentamisessa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisjärjestöjen edustajien, nuorten aikuisten ja muiden haavoittuvien ryhmien kanssa työskentelevien sidosryhmien tietämystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista globalisoituneessa maailmassa sekä parantaa heidän valmiuksiaan toimia muutoksen edistäjinä ja heidän sitoutumistaan vihreämpien ja kestävämpien elämäntapojen saavuttamiseen päivittäisessä toiminnassaan.

Päätavoitteen lisäksi pyrimme luomaan temaattisen kansainvälisen verkoston pohjoismaisista ja balttilaisista toimijoista ja lisäämään hankkeen kohderyhmien ja kumppaniorganisaatioiden osaamista kestävästä kehityksestä yleensä ja Agenda 2030:n läpileikkaavista teemoista. Lisäksi pyrimme voimaannuttamaan ja korostamaan kansalaisjärjestöjen roolia aktiivisina ja tärkeinä muutoksen tekijöinä kestävän kehityksen alalla lisäämällä niiden valmiuksia ja yhteistyömahdollisuuksia.
Ohjelman kohderyhmänä ovat kansalaisyhteiskunnan järjestöt (jotka toimivat kestävän kehityksen, nuorisotyön, naisten vaikutusvallan lisäämisen, lasten ja ihmisoikeuksien, kulttuurin, edunvalvonnan ja kansalaisyhteiskunnan kehittämisen aloilla) ja nuoret aikuiset (yli 18-vuotiaat) sekä haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien (vähemmistöjen ja erityistarpeita omaavien henkilöiden) edustajat ja asiantuntijat (opettajat, kasvattajat, kansalaisjärjestöjen työntekijät, nuorisotyöntekijät ja asiantuntijat) kestävän kehityksen ja viestinnän aloilla. Hankkeen toimintaan osallistuu suoraan 115 osallistujaa viidestä maasta: Suomi, Tanska, Viro, Latvia ja Liettua.
Kaikki yhteistyökumppanit toimivat verkoston muutosten tekijöinä/ fasilitoijina, sillä se parantaa verkostoa entisestään ja tekee siitä hyvin toimivan ja vankan foorumin kestävän kehityksen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden yhteistyön vahvistamisen alalla ohjelman painopistealueilla.
Hankkeen toimintaan kuuluu kohderyhmien ja korkean tason sidosryhmien ja kansalaisjärjestöjen edustajien kansainvälinen kokous (Virossa), johon sisältyy koulutuksia ja työpajoja sekä hankkeen käynnistäminen, kansainvälisten kumppaneiden ja asiantuntijoiden opintokäynti ja koulutusta kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden valmiuksien kehittämisestä (Suomessa) sekä kansainvälinen loppukonferenssi, jonka tärkeimpinä tuloksina ovat poliittisen julkilausuman, paikallisten toimintasuunnitelmien ja verkkolähteiden kehittäminen sekä kestävän kehityksen teemojen edistämiseen, verkostoitumiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät viestintätoimet (Virossa).

Hanketta tukevat Pohjoismaiden ministerineuvoston tukiohjelma kansalaisjärjestöjen yhteistyölle Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä sekä Viron kansallinen kansalaisyhteiskuntasäätiö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.