Projektityö

Vihreä, sosiaalisesti kestävä ja digitaalisesti integroitu Pohjoismaiden ja Baltian alue 2021.

Hankkeen päätavoitteena on edistää vihreää kasvua, kestävyyttä ja voimaannuttaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita Pohjoismaiden ja Baltian alueella saavuttamalla kestävän kehityksen tavoitteet ja alueellinen yhteistyö alueen vihreän tulevaisuuden …

Yhdessä kohti vihreää, kestävää ja digitaalista yhteiskuntaa Pohjoismaiden ja Baltian alueella 2021-2022

Hankkeen päätavoitteena on edistää vihreää kasvua ja kestävyyttä Pohjoismaiden ja Baltian alueella saavuttamalla kestävän kehityksen tavoitteet ja alueellinen yhteistyö alueen vihreän tulevaisuuden rakentamisessa. Hankkeen tavoitteena …

Pohjoismaiden ja Baltian maiden matka kestävän kehityksen tavoitteisiin sukupuolten tasa-arvon lähestymistavan avulla

Hanke lisää lasten / nuorten tietämystä Agenda 2030:sta  ja vahvistaa nuorten roolia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa parantamalla heidän sosiaalisia taitojaan ja aktiivinen osallistuminen paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Nuoret …