Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Fimigrant on aina tukkeutunut kumppanuuksiin toimintamme edistämiseksi ja Agenda 2030:n ja 17 kestävän kehityksen tavoitteen tukemiseksi. Kumppanuuksien pitäisi edistää yhteisiä tavoitteita ja lisätä tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Fimigrantin lähestymistapa kumppanuuksiin perustuu vahvoihin periaatteisiin ja johdonmukaiseen ymmärrykseen kumppanuuden arvosta, ja siinä otetaan huomioon eri kumppaneiden erilaiset vahvuudet, heikkoudet ja tarpeet.