Projektityö

Projektityö

Fimigrant on vuonna 2017 perustettu yleishyödyllinen kansalaisjärjestö. Fimigrant on näiden vuosien aikana työskennellyt aktiivisesti maahanmuuttajaystävällisen ympäristön luomiseksi yhteiskuntaamme. Olemme joka vuosi laajentaneet toimintamme ulottuvuutta käynnistääksemme laajapohjaisia ja yhteiskunnallisesti havaittavia aloitteita. Kehitysyhteistyömme koostuu toiminnoista, joita teemme hankkeiden puitteissa, erityisesti liittyen kansainväliseen yhteistyöhön. Osallistumme aktiivisesti ympäristöasioiden kehittämiseen YK kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

https://inclusiveurope.eu

”Kohti osallistavaa ja kestävää Eurooppaa” -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta maahanmuuttajien ja vähemmistöjen täysimääräisen osallistumisen tärkeydestä kansalaisyhteiskuntaan sekä herättää heidät ymmärtämään ja arvostamaan ihmisten erilaisten maailmankatsomusta, tapojen ja elämäntapojen normaalillisuutta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttaja- ja vähemmistöyhteisöjä heidän oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa käyttämisessä yhteiskunnassa ja lisätä heidän tunnetta yhteenkuulumisesta yhteisöön, niin paikalliseen kuin eurooppalaiseenkin.

Yhdessä kohti vihreää, kestävää ja digitaalista yhteiskuntaa Pohjoismaiden ja Baltian alueella 2021-2022 -hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten aikuisten, opettajien, kansalaisjärjestöjen asiantuntijoiden ja haavoittuvien ryhmien edustajien tietämystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista globalisoituneen maailman kontekstissa sekä tehostaa heidän kykyjänsä sekä heidän kykyjänsä olla muutoksen tekijöitä ja sitoutumista kohti vihreämpää ja kestävämpää elämäntapaa päivittäisissä toimissaan.

Vihreä, sosiaalisesti kestävä ja digitaalisesti integroitunut Pohjoismaiden ja Baltian alue 2021 -hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisjärjestöjen edustajien, nuorten aikuisten ja muiden haavoittuvien ryhmien kanssa työskentelevien sidosryhmien tietämystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista globalisoituneen maailman kontekstissa sekä parantaa heidän valmiuksiaan olla muutoksen toimijoita ja heidän sitoutumistaan kohti vihreämpiä ja kestävämpiä elämäntapoja päivittäisessä toiminnassa. Päätavoitteen lisäksi pyrimme luomaan kansainvälisen pohjoismais-baltilaisen toimijoiden verkoston sekä lisäämään hankkeen kohderyhmien ja kumppaniorganisaatioiden osaamista kestävästä kehityksestä yleensä sekä Agenda 2030:n läpileikkaavista teemoista. Lisäksi pyrimme vahvistamaan ja korostamaan kansalaisjärjestöjen roolia aktiivisina ja merkittävinä kestävän kehityksen muutoksentekijöinä lisäämällä niiden valmiuksia ja yhteistyömahdollisuuksia.

”Pohjois-baltilainen matka kestävän kehityksen tavoitteisiin tasa-arvon kautta” -hanke lisää lasten/nuorten tietämystä ja tietoisuutta Agenda 2030:sta ja vahvistaa nuorten roolia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa parantamalla heidän sosiaalisia taitojaan ja aktiivista osallistumistaan paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Nuoret luovat muutosagenttien verkoston.

https://nordicbaltic-sdgjourney.eu