Vuosikertomus

Vuosikertomus

2022

2021

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on tarjoa palveluita ja apua maahanmuuttajille, epäsuotuisilta alueilla tuleville, vaikean taustan omaaville ihmisille, pakolaisille ja erityistarpeita omaaville ihmisille. Fimigrant on työskennellyt aktiivisesti maahanmuuttaja-ystävällisemmän ympäristön luomiseksi yhteiskuntaamme. Fimigrantin tavoitteena on saavuttaa kestävämpi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta auttamalla apua tarvitsevia ja edistämällä kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja koulutusta kaikille. Fimigrant järjestää työpajoja, koulutusta, seminaareja ja tiedotuspäiviä, joissa opetetaan käytännön taitoja sekä tärkeitä sosiaalistumisen ja integroitumisen näkökohtia yhteiskuntaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusjärjestelmään Suomessa, kirjanpitoasioihin ja informaatiota auttamaan elämänjärjestelyissä (jos kyseessä on pakolaisia, siirtolaisia tai vähemmistöjä) ja oman yrityksen perustamisessa. Vuonna 2021 Fimigrant ry noudatti pitkän tähtäimen suunnitelmaansa sekä toimintaideaansa. Vuonna 2020 tärkeä osa työtämme sisälsi konsultointia juridisissa, työ- ja sosiaalielämän kysymyksissä sekä kotouttamis-kysymyksissä.
Fimigrant RY tarjosi konsultointia dokumenttien laatimisessa Migri:in, KELA:an, TE-toimistoon, sosiaalitoimistoon ja muihin kuntien ja valtion virastoihin. Yhteensä konsultoimme vuoden aikana 528 ihmisiä ja autoimme heitä heidän ongelmiensa ratkaisemisessa. Fimigrantin kehitysyhteistyö koostuu toiminnoista, joita teemme hankkeiden puitteissa, erityisesti liittyen kansainväliseen yhteistyöhön. Osallistumme aktiivisesti ympäristöasioiden kehittämiseen YK kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Fimigrant on tehnyt yhteistyötä Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian, Liettuan, Saksan, Espanjan, Portugalin, Alankomaiden, Turkin, Belgian, Kreikan, Moldovan, Ranskan, Azerbaidzhanin, Puolan, Tšekin, Englannin ja Ukrainan
yhdistyksen kanssa.

2020

Vuonna 2020 tärkeä osa työtämme sisälsi konsultoinnin juridisissa, työ- ja sosiaalielämän kysymyksissä sekä kotouttamis kysymyksissä. Fimigrant RY tarjosi konsultointia dokumenttien laatimisessa Migri:in, KELA:an, TE-toimistoon, sosiaalitoimistoon ja muihin kuntien ja valtion virastoihin. Yhteensä konsultoimme vuoden aikana 434 ihmisiä ja autoimme heitä heidän ongelmiensa ratkaisemisessa. Fimigrantin edustajat osallistuivat: kansainväliseen konferenssiin Globaalin yhteistyön rooli haluamamme tulevaisuuden rakentamisessa, Globaalin yhteistyön rooli haluamamme tulevaisuuden rakentamisessa, Vapaaehtoisfoorumi Bakussa.
Fimigrant tekee yhteistyötä Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian ja Venäjän yhdistyksen kanssa. Yhteistyömme projektin nimi on Pohjoismaiden ja Baltian maiden matka kestävän kehityksen tavoitteisiin sukupuolten tasa-arvon lähestymistavan avulla. Pohjoismainen kulttuuripiste (https://www.nordiskkulturkontakt.org/) tuki meidän ideamme ja saimme heiltä avustusta. Suunnittelimme yhdistykselle logon.

2019

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on tarjoa palveluita ja apua maahanmuuttajille, epäsuotuisilta alueilla tuleville, vaikean taustan ihmisille, pakolaisille ja erityistarpeita omaaville ihmisille. Vuonna 2019 Fimigrant ry noudatti pitkän tähtäimen suunnitelmaansa
sekä toimintaideaansa. Vuonna 2019 tärkeä osa työtämme sisälsi konsultoinnin juridisissa, työ- ja sosiaalielämän kysymyksissä sekä kotouttamis kysymyksissä. Fimigrant RY tarjosi konsultointia dokumenttien laatimisessa Migri:in, KELA:an, TE-toimistoon, sosiaalitoimistoon ja muihin kuntien ja valtion virastoihin. Yhteensä konsultoimme vuoden aikana 144 ihmisiä ja autoimme heitä heidän ongelmiensa ratkaisemisessa. Suunnittelimme yhdistykselle logon. Teimme jouluna maahanmuuttajan lapsille juhlan, mihin oli joulupukki kutsuttuna.

2018

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on tarjoa palveluita ja apua maahanmuuttajille, epäsuotuisilla alueilla tuleville, vaikean taustan ihmisille, pakolaisille ja erityistarpeita omaaville ihmisille. Fimigrant ry noudatti pitkän tähtäimen suunnitelmaansa sekä
toimintaideaansa. Vuonna 2018 perustettiin Fimigrantin oma suljettu Facebook-ryhmä. Facebook-ryhmässä oli vuoden 2018 lopussa noin 2500 jäsentä. Lisäksi Yhdistyksellä on painettu kotisivut www.fimigrant.fi.

2017

Vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa per vuosi ja avata tili yhdistykselle Osuuspankkiin

Pöytäkirja löytyy myös kaikille jäsenille saatavilla olevasta pöytäkirjakansiosta. Löydät myös kaikki muut jäsenille avoimet tiedostot täältä.